Switch ervaring
Werkgever Zorg

Judith Kerkdijk
Praktijkopleider Leerhuis Carintreggeland

Wat zijn voor een werkgever redenen om samen te werken met switchers? Wat vraagt het van ze, en vooral, wat brengt het ze. FastSwitch heeft een aantal werkgevers gevraagd om hun verhaal te delen. Judith Kerkdijk is praktijkopleider Leerhuis Carintreggeland en deelt haar ervaring.

Werken met zij-instromers biedt vele kansen 

Het landelijke personeelstekort in de zorg is voor Judith Kerkdijk (Praktijkopleider Leerhuis, Carintreggeland) de belangrijkste reden om met carrièreswitchers te werken. “De vijver is leeg”, zegt ze. “Wij hebben er ook mee te maken. Vacatures zijn moeilijk of niet te vervullen omdat we te weinig of geen geschoold personeel kunnen aantrekken. Zij-instroom biedt in dat opzicht kansen en er zijn voor organisaties steeds meer mogelijkheden dit te realiseren.”  

“Overheden en regionale instanties stimuleren zij-instroom bijvoorbeeld via subsidies. Daarnaast zie je veel meer samenwerkingsverbanden, ook tussen zorginstellingen onderling. Carintreggeland loopt daarin vaak voorop. Dat vinden we ook belangrijk. Het aanpakken van de tekorten in de zorg is een gemeenschappelijk en maatschappelijk belang en dat deel je met elkaar. We zien het als onze verantwoordelijkheid om onze rol te pakken, ook richting kleinere organisaties. Wij zijn een grote organisatie en helpen daarmee direct of indirect de kleinere organisaties die geen mogelijkheden hebben om mensen op te leiden. Daarom is het ook niet erg als mensen onze organisatie verlaten om elders te gaan werken. Dan blijven ze in de zorg en dat is ook winst. Uiteindelijk gaat het om de cliënt.” 

Van meelopen, naar solliciteren en begeleiden in de praktijk 

Voordat een carrièreswitcher bij Carintreggeland mag solliciteren gaat zij (hij) eerst meelopen in het team. Zo kan de switcher zien waar zij (hij) terecht komt en kunnen beide partijen ook zien of er een match is. “Over het algemeen worden carrièreswitchers positief ontvangen”, zegt Judith. “Een carrièreswitcher heeft weliswaar weinig tot geen ervaring in en kennis van de zorg, maar wel levenservaring en kwaliteiten die zijn ontwikkeld binnen een ander vakgebied. Dat is ook het mooie: carrièreswitchers hebben een andere kijk op de dingen. Zij stellen vaak de vervolgvraag: waarom doen jullie het zo? Ik heb dit in theorie geleerd en dit doen jullie in de praktijk. Waar zit het verschil in? Die andere blik van de carrièreswitcher kan soms ook een valkuil zijn. Carrièreswitchers kijken heel erg vooruit. We moeten ze dan even terughalen naar het hier en nu. Carrièreswitchers zoeken vaak sneller naar verbanden en willen situatie in een groter verband zien, ze vinden het soms moeilijk om in detail te kijken. Ook daar begeleiden we ze in. Tijdens de sollicitatiegesprekken besteden we daar ook veel aandacht aan: In hoeverre ben je in staat om stap terug te zetten en je zelf weer in een leerlingpositie te plaatsen? De basis moet eerst goed zijn voor je ook hoog-over mee kan kijken.” 

Het aanpakken van de tekorten is een gemeenschappelijk en maatschappelijk belang en dat deel je met elkaar.

Geleidelijk leerproces zorgt voor zelfstandigheid en zelfvertrouwen 

Switchers die zijn aangenomen lopen mee met een werkbegeleider. “Onze werkbegeleiders hebben allemaal een cursus gehad”, zegt Judith. “Zij worden op hun beurt weer begeleid door praktijkopleiders van het Leerhuis van Carintreggeland. Die werken zelf niet op de afdeling, maar ondersteunen de werkbegeleiders door ze handvatten voor feedback te geven en ze te helpen een goed leerklimaat neer te zetten. Iedere switcher gaat boventallig meelopen, op geleide van het leerproces en ook echt de kans krijgen om te leren. Dat is ook de reden dat switchers weliswaar voor wijkverpleegkundige worden opgeleid, maar toch eerst intramuraal geplaatst worden. Het leerproces gaat daar veel geleidelijker. Je kunt kleine stapjes zetten richting zelfstandig werken en dat zorgt ook voor zelfvertrouwen. Op een bepaald moment in het leerproces worden de rollen omgedraaid. De switcher is in de lead en de werkbegeleider loopt dan mee. Dat werkt goed. Voor de leerling is het fijn om een vangnet te hebben en het geeft de werkbegeleider vertrouwen om te zien dat het goed gaat. Nadat de switcher het eerste jaar in het verpleeghuis (intramuraal) heeft meegelopen, gaat die over naar de wijkverpleging.” 

Dat de switchers eerst intramuraal meelopen heeft ook te maken met het kosten-batenplaatje. “Op deze manier kun je sneller zelfstandig aan het werk gaan”, zegt Judith. “Tegen de tijd dat de switcher naar de wijkverpleging gaat is zij (hij) al een stuk zelfstandiger. In de wijkverpleging hoeft de switcher dan minder lang een-op-een mee te lopen. Dat is ook prettiger voor de cliënt. Die begrijpt vaak wel dat we met twee collega’s komen in verband met het leerproces maar het voelt toch prettiger als je alleen aanwezig bent bij een zorgmoment.  

Switchen is een grote stap waar je veel voor terugkrijgt 

Hoewel de switchers een HBO of WO-achtergrond hebben, is Judith zich er terdege van bewust dat een leer-werktraject nogal wat van je vraagt. “Tijdens het sollicitatieproces hebben we het daar ook nadrukkelijk over”, zegt ze. “Realiseer je dat je op veel vlakken in je leven een stap maakt, zeggen we dan. Je gaat naar school, zit in een ander werkveld, krijgt nieuwe collega’s, hebt een andere werk-privé balans. En dan zijn er ook nog privé allerlei dingen die je moet regelen. Ben je bijvoorbeeld mantelzorger, of heb jonge kinderen? Kun je ‘nee’ zeggen? Tegen je gezin, op de werkvloer, in je sociale leven? Die situaties doen zich voor. Het is een investering in jezelf, en je krijgt er ook heel veel voor terug.” 

Samenwerking hogeschool 

Judith is erg positief over de samenwerking met Saxion. Er wordt vanuit het Saxion regelmatig contact gezocht en er lopen korte lijntjes. Wij mogen als zorginstelling meedenken in het proces.  “Dat is fijn”, zegt ze. “We hebben bijvoorbeeld aangegeven dat we graag eerder in het proces betrokken worden omdat we graag deelnemers vooraf willen laten meelopen. Dat was geen probleem.” 

Voordelen van FastSwitch 

Over het FastSwitch traject zegt Judith: “Het is voor een organisatie belangrijk om te investeren in opleiding. Dat levert je straks geschoold en goed personeel op, waardoor je kwaliteit en continuïteit in de zorg voor cliënten kunt blijven bieden. Het voordeel van een FastSwitch traject is dat er al een heel selectieprocedure aan is voorafgegaan die door de opleider wordt gedaan voordat een switcher zich bij ons meldt. Dat scheelt ons als zorginstelling een hoop tijd. We krijgen direct deelnemers die voldoen aan de kwalificaties. Bovendien zijn ze al van het hele traject op de hoogte, kennen de opleidingsduur en weten wat de kosten zijn. We bepalen wel zelf hoe we het contract en de voorwaarden in elkaar steken. Het uitgangspunt daarbij is dat we goed voor onze mensen zorgen en streven naar een waardevol leven voor cliënten en waardevol werk voor collega’s.” 

Lees meer ervaringsverhalen