Meedoen met het FastSwitch programma

FastSwitch is een landelijk platform voor innovatieve omscholingstrajecten van de publieke hogescholen in Nederland. FastSwitch richt zich op de omscholing naar kansrijke beroepen in de tekortsectoren onderwijs, zorg, techniek en IT.

Regionaal zijn er al veel mooie omscholingstrajecten met veelbelovende resultaten. Door de krachten te bundelen wil FastSwitch de innovatie van omscholingsprogramma’s versnellen en op landelijk niveau inspelen op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Een landelijk platform vergroot bovendien de zichtbaarheid van het omscholingsaanbod en alle mogelijkheden voor zowel de switchers als de werkgevers.

Wat levert het je op?

Wanneer je als (opleiding binnen je) hogeschool deelneemt aan FastSwitch kun je rekenen op:

 • Extra instroom van switchers;

 • Een groot netwerk van duurzame samenwerkingsverbanden met werkgevers;

 • Optimale afstemming tussen het werkveld en de instroom van switchers;

 • Onderlinge samenwerking op het gebied van marketing, accountmanagement, communicatie en kwaliteitszorg (en budget);

 • Meer slagkracht in overleggen met de overheid ten aanzien van subsidies, regelingen, wet- en regelgeving.

Waar zitten we?
Landkaart van FastSwitch locaties voor mobiel

ICT
Make IT Work

 • De Haagse Hogeschool – Den Haag
 • Fontys Hogeschool ICT – Eindhoven
 • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) – Arnhem
 • Hogeschool Rotterdam – Rotterdam
 • Hogeschool van Amsterdam
  – Amsterdam en Hilversum
 • IT Academy Noord Nederland
  – Groningen

Zorg
FastSwitch Hbo-v

 • De Haagse Hogeschool – Den Haag
 • Hanzehogeschool Groningen
  – Groningen
 • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) – Nijmegen
 • Hogeschool InHolland – Amsterdam
 • Hogeschool Leiden – Leiden
 • Hogeschool Saxion
  – Enschede en Deventer
 • Hogeschool Utrecht – Utrecht
 • Hogeschool Windesheim
  – Zwolle en Almere
 • NHL Stenden – Leeuwarden
 • Zuyd Hogeschool – Heerlen

Techniek
Be an Engineer

 • Avans Hogeschool – Tilburg
 • De Haagse Hogeschool – Den Haag
 • Hanzehogeschool Groningen
  – Groningen
 • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
  – Arnhem
 • Hogeschool Rotterdam – Rotterdam
 • Hogeschool Saxion
  – Enschede en Deventer
 • Hogeschool Utrecht
  – Utrecht en Amersfoort
 • Hogeschool van Amsterdam
  – Amsterdam

Onderwijs

FastSwitch Onderwijs

 • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
  – Arnhem en Nijmegen
 • Hogeschool Windesheim
  – Zwolle en Almere
 • Iselinge Hogeschool – Doetinchem

Wat vraagt het van je?

Om deel te nemen aan FastSwitch vragen we van je dat:

 • Je een kortlopend, omscholingsprogramma biedt dat wordt afgesloten met een erkend hbo-diploma (Bachelor of Associate degree) of certificaat.

 • Er tijdens het omscholingstraject sprake is van de combinatie leren en werken, waarbij de student aan de start van het traject een contract sluit met de werkgever;

 • Het omscholingsprogramma in overleg met werkgever wordt afgestemd op de behoefte van de werkgever en rekening houdt met de vooropleiding en werkervaring van de student (leerroute op maat). Waar mogelijk kan de switcher versnellen;

 • Je, in samenwerking met de werkgever, studenten begeleid door het hele proces van werving, selectie, matching, studieplan, leren en werken.

Ik wil meedoen!

Wil je meer weten over hoe je als werkgever kunt deelnemen aan FastSwitch? Neem dan contact op met Arno Blootens (projectleider FastSwitch).