Meedoen met het FastSwitch programma

FastSwitch is een landelijk platform voor innovatieve omscholingstrajecten van de publieke hogescholen in Nederland. FastSwitch richt zich op de omscholing naar kansrijke beroepen in de tekortsectoren onderwijs, zorg, techniek en IT.

Regionaal zijn er al veel mooie omscholingstrajecten met veelbelovende resultaten. Door de krachten te bundelen wil FastSwitch de innovatie van omscholingsprogramma’s versnellen en op landelijk niveau inspelen op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Een landelijk platform vergroot bovendien de zichtbaarheid van het omscholingsaanbod en alle mogelijkheden voor zowel de switchers als de werkgevers.

Wat levert het je op?

Wanneer je als (opleiding binnen je) hogeschool deelneemt aan FastSwitch kun je rekenen op:

 • Extra instroom van switchers;

 • Een groot netwerk van duurzame samenwerkingsverbanden met werkgevers;

 • Optimale afstemming tussen het werkveld en de instroom van switchers;

 • Onderlinge samenwerking op het gebied van marketing, accountmanagement, communicatie en kwaliteitszorg (en budget);

 • Meer slagkracht in overleggen met de overheid ten aanzien van subsidies, regelingen, wet- en regelgeving.

Waar zitten we?
Landkaart van FastSwitch locaties voor mobiel

ICT
Make IT Work

 • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) – Arnhem
 • Hogeschool van Amsterdam
  – Amsterdam en Hilversum
 • IT Academy Noord Nederland
  – Groningen

Zorg
FastSwitch Hbo-v

 • De Haagse Hogeschool – Den Haag
 • Hanzehogeschool Groningen
  – Groningen
 • Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) – Nijmegen
 • Hogeschool van Amsterdam – Amsterdam
 • Hogeschool InHolland – Amsterdam
 • Hogeschool Leiden – Leiden
 • Hogeschool Saxion
  – Enschede en Deventer
 • Hogeschool Utrecht – Utrecht
 • Hogeschool Windesheim
  – Zwolle en Almere
 • NHL Stenden – Leeuwarden
 • Zuyd Hogeschool – Heerlen